Ompli aquest formulari per PRE-INSCRIURE'T en el curs. PLACES MOLT LIMITADES
  CENTRO TECNICO EUROPEO
Amadeu Torner, 74 08902 - L'Hospitalet de Llobregat
932 104 411
661 661 615
666 442 185
Obtenga su Carnet de Instalador AUTORIZADO
CURS DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE :CURS DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE GAS DE: Muntatge i posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas
de Gas categoría B
 
COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar el muntatge, modificació, ampliació, posada en servei, manteniment, reparació i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas, d'acord amb ho establert en la legislació vigent, amb la qualitat prevista i en condicions de seguretat per a les persones, les instal·lacions i el medi ambient
Muntatge i posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas
Sus datos van a pasar a formar parte de una base de datos propiedad de la empresa Centro Técnico Europeo de Enseñanzas Profesionales S.L., con domicilio en la calle Amadeu Torner, 74, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Usted tiene derecho de acceso, oposición, rectificación y anulación que debera ejercer por escrito a la dirección: cteep@cteep.com
Aquest Certificat es vàlid per treballar com a INSTAL·LADOR AUTORITZAT de GAS CATEGORIA B + AGENT DE POSADA EN MARXA. (APMR)
Requisits:

- Estar inscrit en el SOC com a Demandant d'Ocupació no Ocupat (DONO)

Tots els camps son obligatoris

Visite nuestra web: cteep.com