Centro Técnico Europeo, cursos de carnet d'instal·lador
932 104 411

Curs d'ACTUALITZACIÓ de Manipulador de Gasos Fluorats

Solicitar informació

¿Qué es?

Si el vostre certificat de manipulador és anterior a febrer de 2017, heu de fer un curs d'actualització per mantenir-lo en vigor.

El nou RD 115/2017 indica a la seva disposició addicional desena que s'ha de realitzar una formació complementària referida a les "tecnologies alternatives per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura de manipular-los".

Objetivos

Al capítol III del Reial decret 115/2017 de 17 de febrer s'estableix l'obligació de cursar formació en noves tecnologies, malgrat que ja es disposi del certificat corresponent, per a les activitats restringides a certificació que es duguin a terme amb els equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics (article 3, apartats 1 i 2), establint-se un termini màxim de 4 anys per obtenir aquesta certificació.

Precisament, la manca de formació i experiència en el maneig d'aquestes tecnologies per part dels professionals certificats en aquests equips és una de les barreres principals per a la seva posada en pràctica efectiva.

Una de les novetats principals que inclou aquest Reial decret és la creació d'un registre públic de centres de formació i avaluació autoritzats. En tots els casos, els certificats s'han d'expedir quan els cursos formatius impartits i els centres formatius que els imparteixen siguin conformes al que disposa el Reial decret 115/2017 de 17 de febrer.

Titulación

Temari

Opinions sobre el nostre centre

Cursos oficiales - Carnet de instalador

Carnet d'instal·lador elèctric en Baixa Tensió (Categoria Bàsica)

Veure Curs

Carnet d'instal·lador autoritzat d'instal·lacions tèrmiques a edificis

Veure Curs

Curs de Fred industrial

Veure Curs

Carnet d'instal·lador Elèctric (Categoria Especialista)

Veure Curs

Curs instal·lador de Gas categoria B

Veure Curs

Curs d'instal·lador d'energia solar fotovoltaica

Veure Curs

Ens acrediten

INEM
SOC
Fundación Estatal
Fundación Tripartita
CATFORMACIÓ
ANCED

Empreses que hem format

Diputació de Barcelona
Barcelona Depot
Hospital Clínic
Comsa
Plana Fàbrega
Jové 1874

Empreses amb què col·laborem per realitzar pràctiques

Clitrans
Fulldirect
Homeserve
Sanimamp
Atecal
Baladon
Gopaserveis
Comercial Foisa
Barcelona Depot
Exclusivas frigoríficas
crossmenu
×