Centro Técnico Europeo, cursos de carnet d'instal·lador
932 104 411

Carnet d'instal·lador elèctric en Baixa Tensió (Categoria Bàsica)

Solicitar informació

¿Qué es?

Aquest curs d'electricitat us permetrà obtenir el carnet d'instal·lador autoritzat i treballar amb instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

 • Sense necessitat d'estudis previs
 • Amb examen al mateix centre
 • Inclou categories bàsica i especialista

Objetivos

La possessió d'aquest carnet permet fer els treballs següents:

 • Dissenyar, dimensionar, realitzar, dirigir i legalitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió (fins a 1000 V) i tots els especificats al REBT, Reial Decret 842/2002 de 04/08/2002. ITC-BT-04.
 • Mantenir i reparar totes les instal·lacions de Baixa Tensió.

Titulación

Certificat vàlid per a l'obtenció i la tramitació del carnet d'instal·lador autoritzat d'Electricitat categoria bàsica.

Autoritzacions

Departament d’Empresa i Coneixement, Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya

OPINIONES DE NUESTROS ALUMNOS SOBRE ESTE CURSO

Temari

 • Generalitats del Reglament de Baixa Tensió.
 • Xarxes aèries i subterrànies.
 • Instal·lacions d'il·luminació pública.
 • Previsió de càrregues.
 • Instal·lacions d'enllaç.
 • Instal·lacions interiors en habitatges.
 • Instal·lacions en locals de pública concurrència.
 • Instal·lacions en locals de característiques especials.
 • Diferents tipus de receptors.
 • Instal·lacions de posada a terra.
 • Formativa sobre instal·ladors autoritzats.
 • Autorització i posada en servei de les instal·lacions.
 • Inspecció de les instal·lacions.
 • Càlcul d'instal·lacions, memòries tècniques i documentació.

Opinions sobre el nostre centre

Preguntes freqüents

¿Qué son las instalaciones eléctricas de baja tensión?

Las instalaciones eléctricas de baja tensión son aquellas que se encuentran a un voltaje igual o inferior a 1000V en corriente alterna, o 1500V en corriente continua. Estas instalaciones suelen ser utilizadas para el suministro de luz y electricidad para edificios, hogares y negocios.

¿Qué salidas profesiones tiene el carnet de electricista?

Con el carnet de instalador eléctrico podrás desarrollar actividades dentro del ámbito profesional como: revisión, mantenimiento, operaciones o reparaciones, entre otras.

¿Podré firmar certificados de instalación eléctrica con este carnet?

Si, una vez que obtengas el carnet de instalador autorizado, podrás firmar certificados de instalación eléctrica para trabajos realizados en instalaciones que cumplan con la normativa vigente.

Contacta'ns

Cursos oficiales - Carnet de instalador

Carnet d'instal·lador elèctric en Baixa Tensió (Categoria Bàsica)

Veure Curs

Carnet d'instal·lador autoritzat d'instal·lacions tèrmiques a edificis

Veure Curs

Curs de Fred industrial

Veure Curs

Carnet d'instal·lador Elèctric (Categoria Especialista)

Veure Curs

Curs instal·lador de Gas categoria B

Veure Curs

Curs d'instal·lador d'energia solar fotovoltaica

Veure Curs

Ens acrediten

INEM
SOC
Fundación Estatal
Fundación Tripartita
CATFORMACIÓ
ANCED

Empreses que hem format

Diputació de Barcelona
Barcelona Depot
Hospital Clínic
Comsa
Plana Fàbrega
Jové 1874

Empreses amb què col·laborem per realitzar pràctiques

Clitrans
Fulldirect
Homeserve
Sanimamp
Atecal
Baladon
Gopaserveis
Comercial Foisa
Barcelona Depot
Exclusivas frigoríficas
crossmenu
×