Carnet d'instal·lador elèctric

Obtingues el carnet d'instal·lador autoritzat d'Electricitat, sense necessitat d'estudis previs.

Requisits

Novetat! Ja no calen requisits preus d'estudis

Per a qui

A totes aquelles persones que vulguin obtenir aquest carnet.
Compartir

Qué es?

Aquest curs d'electricitat us permetrà obtenir el carnet d'instal·lador autoritzat i treballar amb instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

 • Sense necessitat d'estudis previs
 • Amb examen al mateix centre
 • Inclou categories bàsica i especialista

Objectius

La possessió d'aquest carnet permet fer els treballs següents:

 • Dissenyar, dimensionar, realitzar, dirigir i legalitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió (fins a 1000 V) i tots els especificats al REBT, Reial Decret 842/2002 de 04/08/2002. ITC-BT-04.
 • Mantenir i reparar totes les instal·lacions de Baixa Tensió.

Titulació

Certificat vàlid per a l'obtenció i la tramitació del carnet d'instal·lador autoritzat d'Electricitat categoria bàsica.

Autoritzacions

Departament d’Empresa i Coneixement, Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya

Temari

 • Generalitats del Reglament de Baixa Tensió.
 • Xarxes aèries i subterrànies.
 • Instal·lacions d'il·luminació pública.
 • Previsió de càrregues.
 • Instal·lacions d'enllaç.
 • Instal·lacions interiors en habitatges.
 • Instal·lacions en locals de pública concurrència.
 • Instal·lacions en locals de característiques especials.
 • Diferents tipus de receptors.
 • Instal·lacions de posada a terra.
 • Formativa sobre instal·ladors autoritzats.
 • Autorització i posada en servei de les instal·lacions.
 • Inspecció de les instal·lacions.
 • Càlcul d'instal·lacions, memòries tècniques i documentació.

Més carnets d'instal·lador

DESCOBREIX ALTRES FORMACIONS QUE PODRIEN INTERESSAR-TE
crossmenu
×