Curs de Fred industrial

Aquest curs per a l'obtenció del carnet d'instal·lador autoritzat de Fred Industrial inclou també el CERTIFICAT DE MANIPULADOR DE GASOS FLUORATS.

Requisits

No calen requisits d'accés.

Per a qui

A totes aquelles persones que vulguin obtenir aquest carnet.
Compartir

Qué es?

El curs de Fred Industrial us permetrà treballar en tot tipus d'instal·lacions frigorífiques d'ús industrial. Obtindreu el carnet d'instal·lador autoritzat, que us permetrà treballar com a frigorista.

Objectius

La possessió d'aquest carnet de fred industrial permet fer els treballs següents (segons RSIF del RD 552/2019):

 • INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ de qualsevol instal·lació frigorífica sense límit de potència i/o tipus de refrigerant (nivell 1 i nivell 2)
 • INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ de qualsevol instal·lació frigorífica sense límit de càrrega de refrigerant (nivell 1 i nivell 2)
 • LEGALITZACIÓ d'instal·lacions frigorífiques de nivell 1 (nivell 2 amb projecte)
 • INSPECCIONS PERIÒDIQUES

Titulació

Certificat vàlid per a l'obtenció i la tramitació del Carnet d'Instal·lador Autoritzat de Fred Industrial.

INCLOU: Certificat de Manipulador de Gasos Fluorats.

Temari

 • Nocions fonamentals sobre la teoria del fred.
 • Termodinàmica, diagrama del cicle de refrigeració.
 • Estudi psicromètric de l'aire.
 • Compressors frigorífics.
 • Condensadors i evaporadors.
 • Recipients i accessoris.
 • Sistema de descarregament per a evaporadors.
 • Regulació, control i seguretat.
 • Materials emprats per a la realització d'instal·lacions frigorífiques.
 • Classificació dels refrigerants.
 • Aïllament de càmeres.
 • Balanç tèrmic d'una instal·lació frigorífica.
 • Automatització elèctrica de la instal·lació frigorífica.
 • Reglamentació.
 • Aplicacions del fred, càmeres d'atmosfera congelada.

Opinions sobre el nostre centre

Més carnets d'instal·lador

DESCOBREIX ALTRES FORMACIONS QUE PODRIEN INTERESSAR-TE
crossmenu
×