Centro Técnico Europeo, cursos de carnet d'instal·lador
932 104 411

Cotització Responsabilitat Civil

Fontaneria — Autònom

Activitat: Instal·lació i reparació de lampisteria, instal·lacions tèrmiques (calefacció i A.C.S, climatització), fred industrial nivell 1 (igual o menys a 30 kw i els compressors no excedeixin de 100 kw), dipòsits petrolífers categoria 1 (REIP-1), Gas C, petits treballs d'electricitat, reformes sense tocar elements estructurals ni de càrrega i pintura d'interior.

Dades: Autònom

Límits i Cobertures:
Cobertures
Límits
Responsabilitat Civil Explotació
375.000€
Límit per víctima
150.000€
Defensa
Inclosa

Fontaneria — Empreses

Activitat: Instal·lació i reparació de lampisteria, instal·lacions tèrmiques (calefacció i A.C.S, climatització), fred industrial nivell 1 (igual o menys a 30 kw i els compressors no excedeixin de 100 kw), dipòsits petrolífers categoria 1 (REIP-1), Gas C, petits treballs d'electricitat, reformes sense tocar elements estructurals ni de càrrega i pintura d'interior.

Dades: Empresa

Límits i Cobertures:
Cobertures
Límits
Responsabilitat Civil Explotació
375.000€
Límit per víctima
150.000€
Responsabilitat Civil Patronal
375.000€
Límit per víctima
150.000€
Defensa
Inclosa

Electricitat baixa tensió carnet bàsic — Autònom

Activitat: Instal·lació i reparació d'electricitat baixa tensió carnet bàsic, lampisteria, instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització, ACS), gas-B-C, fred industrial nivell 1 (igual o menor a 30 kw i els compersores no excedeixin de 100 kw), dipòsits petrolífers categoria-1 (REIP-1), instal·lacions de xarxa de telecomunicacions, petits reformes sense tocar elements estructurals ni de càrrega, pintor d'interior i exterior i instal·lacions de plaques solars.

Dades: Autònom

Límits i Cobertures:
Cobertures
Límits
Responsabilitat Civil Explotació
775.000€
Límit per víctima
300.000€
Defensa
Inclosa

Electricitat baixa tensió carnet bàsic — Empreses

Activitat: Instal·lació i reparació d'electricitat baixa tensió carnet bàsic, lampisteria, instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització, ACS), gas-B-C, fred industrial nivell 1 (igual o menor a 30 kw i els compressors no excedeixin de 100 kw), dipòsits petrolífers categoria-1 (REIP-1), instal·lacions de xarxa de telecomunicacions, petits reformes sense tocar elements estructurals ni de càrrega, pintura d'interior i exterior i instal·lacions e plaques solars.

Dades: Empresa

Límits i Cobertures:
Cobertures
Límits
Responsabilitat Civil Explotació
775.000€
Límit per víctima
300.000€
Responsabilitat Civil Patronal
775.000€
Límit per víctima
300.000€
Defensa
Inclosa

Electricitat baixa tensió carnet
especialista — Autònom

Activitat: Instal·lació i reparació d'electricitat baixa tensió carnet especialista, lampisteria, instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització, ACS), gas A-B-C, fred industrial nivell 1 (igual o menor a 30 kw i els compressors no excedeixin de 100 kw), dipòsits petrolífers categoria-1 (REIP-1), instal·lacions de xarxa de telecomunicacions, petits reformes sense tocar elements estructurals ni de càrrega, pintura d'interior i/o exterior i instal·lacions de plaques solars.

Dades: Autònom

Límits i Cobertures:
Cobertures
Límits
Responsabilitat Civil Explotació
1.200.000€
Límit per víctima
300.000€
Defensa
Inclosa

Electricitat baixa tensió carnet
especialista — Empreses

Activitat: Instal·lació i reparació d'electricitat baixa tensió carnet especialista, lampisteria, instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització, ACS), gas A-B-C, fred industrial nivell 1 (igual o menor a 30 kw i els compressors no excedeixin de 100 kw), dipòsits petrolífers categoria-1 (REIP-1), instal·lacions de xarxa de telecomunicacions, petits reformes sense tocar elements estructurals ni de càrrega, pintura d'interior i/o exterior i instal·lacions de plaques solars.

Dades: Empresa

Límits i Cobertures:
Cobertures
Límits
Responsabilitat Civil Explotació
1.200.000€
Límit per víctima
300.000€
Responsabilitat Civil Patronal
1.200.000€
Límit per víctima
300.000€
Defensa
Inclosa
crossmenu
×