Centro Técnico Europeo, cursos de carnet d'instal·lador
932 104 411

Curs instal·lador de Gas categoria B

Aquest curs per obtenir el carnet d'instal·lador autoritzat de Gas està autoritzat pel Departament d'Empresa i Coneixement, Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

No calen requisits d'accés.

Per a qui

A totes aquelles persones que vulguin obtenir aquest carnet.
Compartir

Qué es?

Amb aquest curs podràs treballar com a instal·lador de gas autoritzat, permetent realitzar accions com la posada en marxa d'aparells de gas o la reparació d'instal·lacions domèstiques.

Objectius

La possessió del carnet d'instal·lador de gas permet fer els treballs següents:

 • Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió, tant comuns com individuals i qualssevol que siguin la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió de les escomeses interiors soterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.
 • Instal·lacions d'envasos de gasos liquats del petroli per a subministrament d'instal·lacions receptores.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic a caravanes i autocaravanes.
 • Connexió i muntatge d'aparells de gas.
 • Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins a 24,4 kW inclusivament, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques a gas de focs coberts.
 • Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, prèvia formació i acreditació específiques, segons l'apartat 2.1.2.

Titulació

Certificat vàlid per a l'obtenció i la tramitació del carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B.

Autoritzacions

Departament d’Empresa i Coneixement, Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya.

Temari

 • Matemàtiques, Física i Química.
 • Coneixements dels materials, accessoris i soldadura.
 • Instal·lació de canonades, proves i assaigs.
 • Instal·lació de comptadors individuals i comunitaris.
 • Ventilació de locals.
 • Cremadors.
 • Dispositius d'encesa.
 • Dispositius de seguretat i protecció dels aparells.
 • Aparells d'utilització domèstics.
 • Adaptació dels aparells a un altre tipus de gas.
 • Dispositius mòbils de GLP de contingut inferior a 15 kg.
 • Dispositius mòbils de GLP de contingut superior a 15 kg.
 • Càlcul d'instal·lacions receptores.
 • Esquemes de les instal·lacions.
 • Pràctiques i proves d'estanquitat i resistència mecànica.

Opinions sobre el nostre centre

Preguntes freqüents

¿Qué significa categoría B?

La categoría B se refiere al trabajo de instalación de sistemas de gas en viviendas y en instalaciones comunes de edificios. Nuestro curso te habilitará para trabajar en esta categoría.

¿Es necesario este curso para ser instalador autorizado de gas?

Si, este curso es necesario si quieres obtener el carnet de instalador autorizado de Gas B y trabajar como instalador de gas autorizado.

crossmenu
×