Centro Técnico Europeo, cursos de carnet d'instal·lador
932 104 411

Curs instal·lador de Gas categoria B

Aquest curs per obtenir el carnet d'instal·lador autoritzat de Gas està autoritzat pel Departament d'Empresa i Coneixement, Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

No calen requisits d'accés.

Per a qui

A totes aquelles persones que vulguin obtenir aquest carnet.
Compartir

Qué es?

Amb aquest curs podràs treballar com a instal·lador de gas autoritzat, permetent realitzar accions com la posada en marxa d'aparells de gas o la reparació d'instal·lacions domèstiques.

Objectius

La possessió del carnet d'instal·lador de gas permet fer els treballs següents:

 • Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió, tant comuns com individuals i qualssevol que siguin la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió de les escomeses interiors soterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.
 • Instal·lacions d'envasos de gasos liquats del petroli per a subministrament d'instal·lacions receptores.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic a caravanes i autocaravanes.
 • Connexió i muntatge d'aparells de gas.
 • Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins a 24,4 kW inclusivament, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques a gas de focs coberts.
 • Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, prèvia formació i acreditació específiques, segons l'apartat 2.1.2.

Titulació

Certificat vàlid per a l'obtenció i la tramitació del carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B.

Autoritzacions

Departament d’Empresa i Coneixement, Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya.

Temari

 • Matemàtiques, Física i Química.
 • Coneixements dels materials, accessoris i soldadura.
 • Instal·lació de canonades, proves i assaigs.
 • Instal·lació de comptadors individuals i comunitaris.
 • Ventilació de locals.
 • Cremadors.
 • Dispositius d'encesa.
 • Dispositius de seguretat i protecció dels aparells.
 • Aparells d'utilització domèstics.
 • Adaptació dels aparells a un altre tipus de gas.
 • Dispositius mòbils de GLP de contingut inferior a 15 kg.
 • Dispositius mòbils de GLP de contingut superior a 15 kg.
 • Càlcul d'instal·lacions receptores.
 • Esquemes de les instal·lacions.
 • Pràctiques i proves d'estanquitat i resistència mecànica.

Opinions sobre el nostre centre

crossmenu
×