Centro Técnico Europeo, cursos de carnet d'instal·lador
932 104 411

Carnet d'instal·lador autoritzat d'instal·lacions tèrmiques a edificis

Solicitar informació

¿Qué es?

És un curs per a l'obtenció del carnet d'instal·lador autoritzat de Freu Industrial inclou també el Certificat de manipulació de gasos fluorats.

Objetivos

La possessió d'aquest carnet permet fer els treballs següents:

 • Dissenyar, dimensionar, realitzar, dirigir i legalitzar instal·lacions de climatització, calefacció i ACS amb potència nominal tèrmica d'instal·lació igual a 70 kW.
 • Dissenyar, seguint la documentació del projecte, i legalitzar conjuntament amb l'enginyer, instal·lacions de climatització, calefacció i ACS amb potència nominal tèrmica d'instal·lació igual a 70 kW.

Altres dades d'interès:

 • Consultar requisits.
 • CONSULTEU LES NOSTRES FACILITATS DE PAGAMENT!

Titulación

Certificat vàlid per a l'obtenció i la tramitació del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

Inclou: Certificat de manipulador de gasos fluorats.

Autoritzacions

Departament d’Empresa i Coneixement, Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya.

Temari

Coneixements bàsics d'instal·lacions tèrmiques a edificis

 • Coneixements bàsics.
 • Instal·lacions i equips de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària.
 • Instal·lacions i equips de condicionament d'aire i ventilació.
 • Aprofitament de les energies renovables a les instal·lacions tèrmiques.
 • Xarxes de transport de fluids portadors.
 • Equips terminals i de tractament d'aire.
 • Regulació, control i comptabilització de consums per a instal·lacions tèrmiques.
 • Coneixements bàsics d'electricitat per a instal·lacions tèrmiques.

Coneixements específics d'instal·lacions tèrmiques a edificis

 • Execució de processos de muntatge d'instal·lacions tèrmiques.
 • Manteniment d'instal·lacions tèrmiques.
 • Explotació energètica de les instal·lacions.
 • Tècniques de mesurament d'instal·lacions tèrmiques.
 • Proves i posada en funcionament d'instal·lacions tèrmiques.
 • Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions.
 • Qualitat en el manteniment i muntatge d'equips i instal·lacions tèrmiques.
 • Documentació tècnica de les instal·lacions tèrmiques: Memòria tècnica.
 • Reglament d'instal·lacions tèrmiques a edificis.

Opinions sobre el nostre centre

Preguntes freqüents

¿Qué es ITE? ¿Y RITE?

ITE significa Instalaciones Térmicas en Edificios. Y RITE se refiere al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, que establece los requisitos para la instalación, revisión y mantenimiento de este tipo de instalaciones en edificios.

¿El carnet de instalador autorizado ITE es válido para toda España?

Si, el carnet de instalador autorizado ITE es válido para toda España. Una vez obtenido el certificado, tendrás la posibilidad de realizar trabajos en instalaciones térmicas en edificios sin limitación territorial.

¿Qué es un certificado RITE?

El certificado RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) es un certificado otorgado por el ministerio de Industria de España que reconoce la competencia profesional de los instaladores. Se trata de una formación obligatoria para aquellas personas que quieran desempeñar su trabajo como instaladores autorizados

¿Qué tipo de instalaciones podré revisar con el carnet RITE?

Con el carnet RITE podrás revisar instalaciones térmicas en edificios, como sistemas de calefacción, calderas, bombas de calor, etc. También podrás realizar revisiones anuales de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado con el Certificado de manipulador de gases fluorados incluido en el curso.

¿Qué acciones me permitirá realizar el certificado de manipulado de gases fluorados?

Con el certificado de manipulador de gases fluorados podrás realizar actuaciones tales como la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y desmantelamiento de sistemas frigoríficos y climatizadores que contengan gases fluorados como refrigerante. También es aplicable para la recarga del gas refrigerante en los mismos equipos.

Contacta'ns

Cursos oficiales - Carnet de instalador

Carnet d'instal·lador elèctric en Baixa Tensió (Categoria Bàsica)

Veure Curs

Carnet d'instal·lador autoritzat d'instal·lacions tèrmiques a edificis

Veure Curs

Curs de Fred industrial

Veure Curs

Carnet d'instal·lador Elèctric (Categoria Especialista)

Veure Curs

Curs instal·lador de Gas categoria B

Veure Curs

Curs d'instal·lador d'energia solar fotovoltaica

Veure Curs

Ens acrediten

INEM
SOC
Fundación Estatal
Fundación Tripartita
CATFORMACIÓ
ANCED

Empreses que hem format

Diputació de Barcelona
Barcelona Depot
Hospital Clínic
Comsa
Plana Fàbrega
Jové 1874

Empreses amb què col·laborem per realitzar pràctiques

Clitrans
Fulldirect
Homeserve
Sanimamp
Atecal
Baladon
Gopaserveis
Comercial Foisa
Barcelona Depot
Exclusivas frigoríficas
crossmenu
×